UPCOMING 2018:

20.04 - 06.05:
TAG TEAM + HARBINGER:

Klara Sofie Ludvigsen & Claudia Hausfeld

Tag Team Studio har invitert islandske Harbinger Project Space til et samarbeid. Sammen har Tag Team og Harbinger kuratert en duo-utstilling med to kunstnere som begge jobber analogt med foto: Bergen-baserte Klara Sofie Ludvigsen og Reykjavik-baserte Claudia Hausfeld. Under B-Open 2018 åpner den første av to utstillinger Ludvigsen og Hausfeld skal holde sammen. Den andre åpner 2. juni, i Reykjavik I løpet av åpningshelgen i Bergen vil også en presentasjon av det kunstnerdrevne visningsstedet Harbinger finne sted. Mer informasjon kommer!
/
Take Team Studio has invited the artist run space Harbinger Project Space (IS) to collaborate. Together, Tag Team and Harbinger have curated a duo exhibition with two artists, both working with analogue photography: Bergen-based Klara Sofie Ludvigsen and Reykjavik-based Claudia Hausfeld. The first of two exhibitions by Ludvigsen and Hausfeld will open during B-Open 2018. The second one will open on June 2nd, in Reykjavik. During the opening weekend in Bergen, a presentation of Harbinger Project Space will take place. More information to come!

///

12.05 - 01.06:
ORIENTERING:

Sofia Magdalena Eliasson
Johanna Lettmayer
Jenine Marsh
Lewis & Taggart
Jon Benjamin Tallerås
Lasse Årikstad

Visningsrommene Tag Team, Entrée og Palmera viser prosjektet Orientering, en felles utstilling med kunstløyper i strekningene mellom seg. Totalt seks kunstnere (en duo) har laget nye verk; Sofia Magdalena Eliasson, Johanna Lettmayer, Jenine Marsh, Lewis & Taggart, Jon Benjamin Tallerås og Lasse Årikstad. Utstillingen foregår utelukkende utendørs i offentlige rom, og den vil også reaktualisere og aktivere flere offentlige utsmykninger som finnes i området. De tre utstillingsrommene vil fungere som «informasjons-hubs», hvilesteder hvor publikum kan få informasjon om prosjektet, om kunst i offentlige rom og om Palmera, Entrée og Tag Team.
/
The three galleries Tag Team, Entrée and Palmera presents the project Orienteering, a joint exhibition with art works and walks in the stretches between them. A total of six artists (one duo) have made new public works; Sofia Magdalena Eliasson, Johanna Lettmayer, Jenine Marsh, Lewis & Taggart, Jon Benjamin Tallerås and Lasse Årikstad. The exhibition takes place outdoors in public spaces, and will also reactualize and activate some of the permanents art in public space found in the same area. The three galleries will function as "information hubs", places of rest where the public can get information about the project, about art in public space and about Palmera, Entrée and Tag Team.

///


Sofia Magdalena Eliasson