LÅN ET GALLERIROM!

Til deg som trenger å dokumentere kunstverkene dine før søknadsfristen
for Statens kunstnerstipend: lørdag 10. oktober og søndag 11. oktober
stiller vi i Tag Team Studio vårt gallerirom i Møllendalsveien til rådighet for
nettopp dette. Her kan du montere og fotografere arbeidet ditt i en nøytral
white cube-setting, helt gratis. Montering, materiell til montering, fotoutstyr
og lignende står du for selv.

Hvis du er interessert, sender du en mail til post@tag-team.no! Vi har
kapasitet til rundt fire stykker (to per dag), og det er først-til-mølla-prinsippet
som gjelder.

+ + +

BORROW A GALLERY SPACE!

Do you need a space for documenting your art, before the upcoming
deadline for Statens kunstnerstipend? Saturday 10th and Sunday 11th
of October Tag Team Studio will make the gallery space in Møllendalsveien
available, so that you can photograph your work in a white cube setting.
We’ll provide the space for free, but you’ll have to bring your own equipment
for setting up and documenting your work.

If this is of interest, contact us at post@tag-team.no! We can fit in about
four people (two per day), first-come, first-served.