SØK UTSTILLINGSPLASS:

Frist fredag 31. Juli 2015
Produksjonsstøtte: 15.000 kr.
Søknad sendes til: soknad@tag-team.no
Svar kommer i løpe av august
Utstillingen skal gjennomføres 4. – 13. desember 2015

+ + +

Informasjon om søknaden:

Tag Team Studio inviterer profesjonelle kunstnere til å søke om utstilingsplass. Utstillingen skal gjennomføres 4. – 13. desember 2015 og vi støtter produksjonen med 15.000 kr.

Hva skal du sende inn:

1: Prosjektbeskrivelse
Skal innehold kort tekst om din kunstneriske praksis og en kortfattet prosjektbeskrivelse for din utstilling på Tag Team Studio.

2: CV med kunstfaglig virksomhet og utdanning

3: Dokumentasjon med inntil 10 bilder
Legg ved en dokumentasjonsliste som beskriver tittel, årstall, teknikk og størrelse.

- Video eller lignende: Legg ved link til webside med videoinnhold eller lyd
- Lyd kan sendes pr e-post i komprimert form.

- Dokumentasjonsfoto bør være mindre en 2 MB pr bilde og leveres i Jpeg format.
- Tekst leveres enten i word eller PDF format.

Søknaden skal sendes som Zip fil eller tilsvarende, slik at alle vedlegg og dokumentasjon er komprimert i en og samme fil:
Hvordan komprimere vedleggene:
PC: http://condor.depaul.edu/slytinen/instructions/zip.html
MAC: http://support.apple.com/kb/PH7023?viewlocale=no_NO

Søknadsfrist er fredag 31. Juli 2015
Søknad sendes til: soknad@tag-team.no

Om lokalet:
Vegger består av kryssfiner med utenpåliggende gipsplater.
Takhøgd er 3, 2 meter
Areal: 7,6 meter x 4,75 meter
Også muligheter for å ta i bruk resepsjonsområdet.

Plantegning og bilder fra galleri: