TAG TEAM OPEN CALL

///ENGLISH DESCRIPTION BELOW///

SØK UTSTILLINGSPLASS, OPEN CALL 2017:

Tag Teams program består av kunstnere vi har invitert til å stille ut hos oss. Det vil si at vi vanligvis ikke tar i mot utstillingssøknader. Men en gang for året holder vi en Open Call-utstilling, denne er søkbar for alle profesjonelle kunstnere.

Frist 16. juli 2017
Honorar/produksjonsstøtte: 15.000 kr.
Transport: Inntil 5.000 kr.
Søknad sendes til: soknad@tag-team.no

Open Call-utstilleren annonseres i midten av august.

Informasjon om søknaden:

Tag Team Studio inviterer profesjonelle kunstnere til å søke om utstilingsplass. Utstillingen vil holdes 24. november. – 10. desember 2017.

Hva skal du sende inn:

1: Prosjektbeskrivelse
Skal innehold kort tekst om din kunstneriske praksis og en kortfattet prosjektbeskrivelse for din utstilling på Tag Team Studio.

2: CV med kunstfaglig virksomhet og utdanning

3: Dokumentasjon med inntil 10 bilder (eventuelt video om det er formatet du jobber med).
Legg ved en dokumentasjonsliste som beskriver tittel, årstall, teknikk og størrelse.

- Dokumentasjonsfoto bør være mindre en 2 MB pr bilde og leveres i jpeg-format (eventuelt samlet i en PDF).
- Tekst leveres enten i word- eller PDF-format.

Søknaden skal sendes som en dropbox-link, som leder til en egen mappe hvor alt innholdet ditt ligger (inkludert prosjektbeskrivelse og andre tekstfiler). Forsikre deg om at det er en link som gir oss tilgang til alt innholdet i mappen. Selve søknadsmailen skal inneholde navnet ditt, og en helt kort oppsummering av prosjektbeskrivelse.

Om lokalet:
Vegger består av kryssfiner med utenpåliggende gipsplater.
Takhøyde er 3,2 meter
Areal: Se plantegning
Også muligheter for å ta i bruk resepsjonsområdet.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål som ikke besvares her, kan de sendes til post@tag-team.no. Mailer sendt til søknads-epostadressen vil ikke besvares, utover en automatisk bekreftelse som du får når vi har mottatt søknaden din.

///

APPLY FOR TAG TEAM'S OPEN CALL 2017:

Tag Team Studio usually do not accept applications for exhibitions. But once a year we host an Open Call-exhibition, where all professional artists are invited to apply.

Deadline July 16th 2017
Honorarium: 15.000 NOK
Transport: Up to 5.000 NOK
Send your application to: soknad@tag-team.no

The Open Call-exhibiton will be announced mid August.

Information about the application:

Tag Team Studio invite all professional artists to apply for the Open Call. The duration of the exhibition will be November 24th – December 10th.

What to send us:

1: Your project description
Should contain a short text about your artistic practice, and a short project description of your exhibition at Tag Team Studio.

2: Your CV

3: Documentation: up to 10 images (or video if that is the format you are working with).
Also include a list of documentation, containing titles, year of production, technique and size.

- Photos should be less than 2 MB per image bilde, and in jpeg-format (or gathered in a PDF)
- The text have to be in word- or PDF-format.

Send your application as a dropbox-link, that leads to the folder where all your content is gathered. Make sure the link will give us access to the entire content of the folder. Your email to us should (in addition to the link) contain your name and a short summary of your project description.

Questions
If you have other questions, you can send them to post@tag-team.no. Mails sent to our application address will not be answered. But you will get an automatic reply confirming that we have received your application.


The measurements of the space 

Installation view, Liv T. Eriksen
Gallery 1: Installation view, Liv T. Eriksen

Installation view, Liv T. Eriksen
Gallery 2: Installation view, Liv T. Eriksen

Installation view, Jan H. Larsen
Reception: Installation view, Jan H. Larsen

Opening of Jan Henning Larsen
Reception area/hallway: Opening of Jan Henning Larsen